Regulamin świadczenia usług („Regulamin”)

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2020

Proszę przeczytać ten Regulamin świadczenia usług (zwany dalej „Regulaminem”, „Regulaminem świadczenia usług”) dokładnie przed korzystaniem ze strony / aplikacji internetowej https://bizmaster.online (zwanej dalej „Usługą”) którą dostarcza Pabloware (zwany dalej „my”, „nasze”, lub „nas”).

Korzystanie z tej Usługi jest uwarunkowane twoją zgodą na i wypełnianiem tego Regulaminu. Ten Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych którzy uzyskują dostęp do tej Usługi.

Korzystając z tej Usługi lub uzyskując do niej dostęp zgadzasz się, aby podlegać postanowieniom tego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią tego Regulaminu zaprzestaj korzystania z tej Usługi.

Rozwiązanie

Rezerwujemy sobie prawo do rozwiązania lub zawieszenia dostępu do naszej Usługi natychmiastowo, bez wcześniejszego uprzedzenia i bez ciężaru finansowego lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi, złamania przez ciebie postanowień niniejszego Regulaminu.

Wszystkie postanowienia tego Regulaminu które przez swoją naturę powinny przetrwać rozwiązanie dostępu do Usługi będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu dostępu do Usługi, w tym między innymi, postanowienia o własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Subskrypcje

Niektóre części tej Usługi są płatne na bazie subskrypcji (zwane dalej „Subskrypcja”). Zostaniesz obciążony należnością z góry cyklicznie jeśli wyrazisz na to zgodę podczas zakupu. Możesz anulować twoją Subskrypcję i nie zostaniesz obciążony należnością po twojej dacie anulowania. Zwroty płatności nie są wydawane poza przypadkami szczególnymi. Co stanowi przypadek szczególny zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Zawartość i użycie

Nasza Usługa pozwala tobie wysyłać, linkować, przechowywać, dzielić się i w inny sposób udostępniać pewne informacje, teksty, grafiki, wideo i inne materiały włączając w to prawnie wiążące dokumenty podatkowe (zwane dalej „Zawartość”). Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za poprawność tej Zawartości i za to czy masz prawo jej używać, okazywać lub ją generować.

Prawo autorskie

Ta Usługa jest chroniona prawem autorskim. Copyright 2020 Pabloware.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nasza Usługa jest dostarczana „w stanie w jakim się znajduje”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi, gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Firma Pabloware (lub jej dyrektorzy, właściciele, wykonujący działalność gospodarczą lub pracownicy) w żadnym razie nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody lub inne zobowiązania, niezależnie czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, w wyniku lub w związku z Usługą, bądź jej wykorzystaniem lub innymi czynnościami w obrębie Usługi.

Ponadto potwierdzasz i akceptujesz, że Pabloware nie będzie ponosić odpowiedzialności w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, za żadne szkody lub straty spowodowane lub uznane za spowodowane przez lub w związku z użyciem lub poleganiem na dowolnej treści, dobrach lub usługach dostępnych na lub poprzez naszą Usługę.

Nie przecząc powyższemu, łączna odpowiedzialność firmy Pabloware (lub jej dyrektorów, właścicieli, wykonujących działalność gospodarczą lub pracowników) ograniczona jest do kosztu 1 (jednego) miesiąca Subskrypcji naszego Serwisu ostatnio opłaconej przez użytkownika na rzecz firmy Pabloware. W przypadku użytkowników, którzy nie zapłacili za naszą Usługę (korzystali z bezpłatnego okresu próbnego), ta łączna odpowiedzialność ograniczona jest do kwoty 1 (jeden) PLN.

Odnośniki do witryn zewnętrznych

Nasza Usługa może zawierać odnośniki do witryn lub usług należących do stron trzecich, które nie są naszą własnością i są poza kontrolą Pabloware.

Pabloware nie ma kontroli nad, i zakłada brak odpowiedzialności za, treść, polityki prywatności lub praktyki dowolnych witryn lub usług należących do stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i akceptujesz, że Pabloware nie będzie ponosić odpowiedzialności w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, za żadne szkody lub straty spowodowane lub uznane za spowodowane przez lub w związku z użyciem lub poleganiem na dowolnej takiej treści, dobrach lub usługach dostępnych na lub poprzez dowolne takie witryny lub usługi.

Modyfikacje

Rezerwujemy sobie prawo, wedle naszego własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany tego Regulaminu w dowolnym czasie. Jeśli zmiana jest istotna postaramy się o niej powiadomić z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem zanim wejdzie ona w życie. Co stanowi istotną zmianę zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego Regulaminu, prosimy skontaktuj się z nami.